Održana nacionalna radionica IMPULS projekta na temu «Poslovni model infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH» i sjednica Vijeća IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana nacionalna radionica IMPULS projekta na temu «Poslovni model infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH» i sjednica Vijeća IPP FBiH

27.06.2019 08:47

Nacionalna radionica IMPULS projekta na temu „Poslovni model infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ je održana u Sarajevu 25. juna 2019. godine.

Na radionici su učestvovali članovi iz redova Vijeća IPP FBiH, radnih grupa Vijeća IPP FBiH (Radna grupa za institucionalna i pravna pitanja, Radna grupa za tehničke standarde, Radna grupa za komunikaciju i izgradnju kapaciteta i Radna grupa za poslovni model) i subjekata IPP FBiH (Agencija za vodno područje rijeke Save, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Federalni hidrometeorološki zavod, Federalni zavod za statistiku i Federalni zavod za geologiju).

Radna grupa za Poslovni model IPP Federacije BiH je pripremila i prezentovala prvi draft Poslovnog modela IPP Federacije BiH, a jednu od uvodnih prezentacija je održao ekspert IMPULS projekta gospodin Lysell Gunnar, voditelj tima za izradu poslovnog modela IPP za Švedsku. Nakon prezentacije prvog drafta Poslovnog modela IPP u FBiH uslijedila je konstruktivna rasprava koja je rezultovala sugestijama da se Poslovni model IPP radi u saradnji s Subjektima IPP, kako bi bio primjenjiv u praksi.

Nakon radionice je održana i sjednica Vijeća IPP FBiH na kojoj su članovi komentarisali prvi draft Poslovnog modela, predloživši određenu doradu kako bi bilo jasno koje aktivnosti treba preduzeti ka implementaciji predloženog Poslovnog modela IPP. Takođe su razmatrani i koraci u izradi novog trogodišnjeg plana rada Vijeća IPP FBiH na osnovu planova njegovih radnih grupa.

Natrag