ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U SKOPLJU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U SKOPLJU

14.10.2022 00:26

Međunarodna konferencija povodom obilježavanja 95 godina postojanja Geodetske uprave i 75 godina od prvog premjera na teritoriju Sjeverne Makedonije je održana u Skoplju u organizaciji Agencije za nekretnine. Na konferenciji je učestvovao veliki broj zvaničnika, predstavnika raznih udruženja i katastarskih agencija iz Evrope i regiona.

Direktor Agencije za nekretnine gosp. Boris Tundzev je otvorio konferenciju naglašivši povijest sektora zemljišne administracije na teritoriju Sjeverne Makedonije ali i rezutate u realizaciji projekata geodetskog i katastarskog sektora.

Prisutnima se obratio i gosp. Dimitar Kovachevski, premijer Vlade Sjeverne Makedonije i istakao važnost i ulogu Agencije za nekretnine u ukupnom državnom sistemu.

Održan je i radni dio u kome su učestvovali predstavnici Agencije za nekretnine Sjeverne Makedonije te predstavnici pojedinih evropskih katastarskih i kartografskih agencija, Eurogeographicsa, UNGGIM-a, CLGE-a, Sida-e, WB-e, JICA-e i drugih.

Bila je to prilika za prezentacije predstavnika donatora glede benefita od realizovanih projekata te onih koji se trenutno realizuju na teritoriju Sjeverne Makedonije.

Na konferenciji je ispred Federalne geodetske uprave učestvovao direktor, gosp. Željko Obradović.

Natrag