Održana konferencija za štampu o provedbi RERP AF projekta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana konferencija za štampu o provedbi RERP AF projekta

10.05.2022 13:35

Konferencija za štampu o provedbi i aktivnostima RERP AF projekta je održana u sjedištu Vlade Fedracije BiH u Sarajevu 10.5.2022. godine. Učestvovali su federalni ministar pravde gosp. Mato Jozić, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktor Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Evropu i Centralnu Aziju gosp. Christopher Sheldon.

Konferencija je imala za cilj informisati građane o aktivnostima Projekta, usmjeriti ih prema nadležnim institucijama u kojima se mogu informisati o aktivnostima na usklađivanju katastarskih i zemljišno-knjižnih podataka, odnosno podstaknuti građane da prijave svoja prava na nekretninama u procesu provođenja postupka zamjene i/ili uspostave zemljišne knjige po podacima novog premjera. Također, cilj je upoznavanje javnosti sa značajem registracije nekretnina, pravima i obavezama vlasnika da upišu vlasništvo i suvlasništvo na nekretninama, te s važnošću vođenja ažurnih evidencija.

Istaknuto je da su podaci već usaglašeni za 305 katastarskih općina, čime dodatnih 11.2% teritorije Federacije BiH raspolaže sa ažurnim i usaglašenim podacima o nekretninama, vlasništvu, ograničenjima i drugim stvarnim pravima na nekretninama što osigurava sigurnost investitorima i stranim ulagačima i unapređuje poslovnu klimu i konkurentnost.

Zahvaljujući aktivnostima sistematskog usaglašavanja podataka između katastra i zemljišne knjige do sada je 1,24 milijuna vlasnika i suvlasnika uknjižilo svoje nekretnine i prava na njima čime su unaprijeđene i pretpostavke za siguran pravni promet nekretnina i razvoj ukupne privrede.

Aktivnostima na sistematskom usaglašavanju podataka o nekretninama između zemljišne knjige i katastra je došlo do značajnog povećanja broja zemljišnoknjižnih uložaka zasnovanih na novom katastarskom premjeru u Federaciji BiH tako da je trenutno je 57,8% zemljišnoknjižnih uložaka zasnovano na novom katastarskom premjerua u odnosu na 33,3% koliko je taj omjer iznosio na početku provedbe Projekta.

Za 647.563 predmeta koji su kroz Projekat riješeni sistematskim usaglašavanjem podataka između katastra i zemljišne knjige utrošeno je 6,5 milijuna KM, dok bi za isti broj predmeta po pojedinačnoj uspostavi troškovi postupka troškovi iznosili 518 milijuna KM - uspostavljena je ažurna zemljišna knjiga sa usaglašenim podacima i riješen veliki broj predmeta u kratkom periodu bez stvaranja zaostataka u zemljišnoknjižnim uredima uz uštedu budžetu i građanima u iznosu od više od 511 milijuna KM.

Projektnim aktivnostima se podržava i vektorizacija katastarskih planova, odnosno izrada Baze podataka katastra nekretnina kako bi se unaprijedio rad katastarskih ureda na održavanju premjera i katastra nekretnina i poboljšala kvaliteta usluga korisnicima. Ukupan broj parcela u Federaciji BiH u vektorskom obliku iznosi 4,19 milijuna što predstavlja 76% vektoriziranih parcela u Bazi podataka katastra nekretnina, od čega je kroz Projekat vektorizirano 0,42 milijuna parcela.

Zahvaljujući aktivnostima Projekta, svi zemljišnoknjižni i katastarski podaci u Federaciji BiH su dostupni on-line preko portala www.e-grunt.ba i www.katastar.ba sa prosječnim godišnjim brojem pregleda katastarskih podataka od preko 7 milijuna i prosječnim godišnjim brojem posjeta zemljišnoknjižnom portalu od više od 1,6 milijuna. Za potrebe operativnosti i funkcionalnosti informatičkih sistema u zemljišnoknjižnim i katastarskim uredima vrši se pravovremena isporuka potrebne informatičke opreme centralnim lokacijama i uredima zemljišne administracije.

Usvojeni su strateški dokumenti koji osiguravaju sinergiju aktivnosti i međuinstitucionalne saradnje u sektoru zemljišne administracije Federacije BiH, poput Zajedničke IKT upravljačke strukture.

U cilju unapređenja pružanja usluga korisnicima katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u potpunosti su renovirane i opremljene uredskim namještajem radne prostorije, prostorije za prijem stranaka i arhiva u 19 katastarskih i devet zemljišnoknjižnih ureda. U saradnji i uz sufinansiranje općina i gradova vrše se i isporuke potrebne geodetske opreme katastarskim uredima.

Aktivnosti Projekta u narednom periodu se nastavljaju kroz usaglašavanje podataka o nekretninama za dodatnih 176 katastarskih općina, od kojih su aktivnosti za 87 katastarskih općina već u toku od oktobra prošle godine, a za 89 katastarskih općina su izvršene sve pripreme za početak aktivnosti. U toku su i izradeStudije izvodivosti novog sistema i softverske arhitekture za zemljišnoknjižni i katastarski informacioni sistem za period 2019 - 2029 godine, Cyber sigurnosne politike i akcijski plansa ciljem definisanja ciljeva i standarda sistema i sigurnosti podataka, a nastavljaju se i aktivnosti na izgradnji kapaciteta institucija kroz sistematsko educiranje uposlenika ureda zemljišne administracije.

Svi akteri su istakli dalju podršku realizaciji budućih aktivnosti projekta „Registracija nekretnina“ prije svega na dobrobit građana. Zajedničkim radom i saradnjom FMP i FGU kao i ostalih institucija i građana u provedbi ovog projekta doprinosi se sigurnosti u pravnom prometu nekretninama, a stranim i domaćim investitorima se omogućava sigurno okruženje za poslovanje, što su i konačni ciljevi.

Istaknuta je i velika zahvalnost Svjetskoj Banci, uredu u Bosni i Hercegovini, na prepoznavanju oblasti zemljišne administracije kao prioritetne za ulaganje i bitne za ekonomski razvoj, kako jedinica lokalne samouprave tako Federacije BiH.

Natrag