ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM PREZENTACIJE POSTIGNUĆA PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA NA TERITORIJI FEDERACIJE BIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA KONFERENCIJA ZA NOVINARE POVODOM PREZENTACIJE POSTIGNUĆA PROJEKTA REGISTRACIJE NEKRETNINA NA TERITORIJI FEDERACIJE BIH

26.09.2017 09:14

U Vladi Federacije Bosne i Hercegovine danas su predstavljene aktivnosti i dosadašnja postignuća Projekta registracije nekretnina (RERP). Projekt je započeo u septembru 2013. godine, trajat će do kraja januara 2020. godine, a trenutno se realizira u 54 općine u Federaciji od ukupnih 79.

Cilj Projekta je pružanje potpore razvoju održivog sistema registracije s usklađenim zemljišnoknjižnim i katastarskim podacima. Vizija zemljišne administracije u Federaciji BiH je izgraditi efikasan, siguran i održiv sistem registracije nekretnina, koji u konačnici omogućava pravnu sigurnost investitorima i stranim ulagačima.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović je u svom obraćanju medijima istakao važnost i ciljeve Projekta registracije nekretnina, usaglašavanje podataka između zemljišne knjige i katastra, prije svega u gradskim sredinama u Federaciji BiH, tj. uspostavljanje nove zemljišne knjige u svim gradskim sredinama u FBiH. Naglasio je da je 360.000 vlasnika i suvlasnika riješilo pitanja statusa svojih nekretnina, te kako je planirano instalirati jedinstvenu, integriranu bazu podataka o nekretninama u Federaciji BiH kako bi svi korisnici mogli izvršiti uvid u stanje svojih nekretnina na jednom mjestu te u budućnosti i preuzeti podatke o svojim nekretninama putem interneta.

Rukovoditelj Jedinice za implementaciju Projekta gosp. Nedžad Pašalić je govorio o izazovima, poteškoćama i ciljevima Projekta, naglasivši kako je dosad urađeno skoro 90% posla te da su pokrenute aktivnosti u 215 od ukupno 243 katastarske općine u Federaciji BiH. Kazao je i kako je dosad vektorizirano 3,4 miliona parcela, od ukupno 5 miliona, što je blizu 68% parcela u FBiH. Prisutne je informirao i da je formirana centralna baza zemljišnoknjižnih podataka FBiH, tj. uspostavljene su veze između svih zemljišnoknjižnih ureda u FBiH i centralne baze u Federalnom ministarstvu pravde.

Natrag