ODRŽANA KONFERENCIJA POD NAZIVOM „ZNANJE ZA EFIKASNU ADMINISTRACIJU ZEMLJIŠTA“ U PTUJU, SLOVENIJA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA KONFERENCIJA POD NAZIVOM „ZNANJE ZA EFIKASNU ADMINISTRACIJU ZEMLJIŠTA“ U PTUJU, SLOVENIJA

26.05.2023 09:17

Predstavnik Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, pomoćnik direktora gospodin Sead Hadžić je u sklopu međunarodne saradnje učestvovao na 38. Konferenciji geodetskih uprava i agencija iz Austrije, Hrvatske, Češke, Mađarske, Slovačke, Slovenije, regija Friuli – Venezia Giulia i Trentino te Južnog Tirola.

Konferencija je održana u Ptuju, Slovenija od 24. do 26.05.2023. godine a učestvovali su predstavnici geodetskih uprava i agencija koje imaju zajedničku historiju tj. uprave i agencije u kojima je zastupljena austrougarski premjer. Tema Konferencije je „Znanje za efikasnu administraciju zemljišta“ (Knowledge for effective Land administration) a učesnici su prezentovali aktivnosti uprave ili agencije sa naglaskom na efikasno korištenje podataka katastra pri svakodnevnim aktivnostima od različitih korisnika.

Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove je po prvi put učesnik ove konferencije a u sklopu međunarodne saradnje planira aktivno učestvovati i na narednim sastancima.

Natrag