ODRŽANA KONFERENCIJA „DAN IPP 2021“ U ROVINJU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA KONFERENCIJA „DAN IPP 2021“ U ROVINJU

21.10.2021 13:44

Državna geodetska uprava Republike Hrvatske organizovala je konferenciju „Dan IPP-a“ 20. oktobra 2021. godine u Rovinju, Republika Hrvatska. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktuelne teme iz oblasti infrastrukture prostornih podataka te predavanja podijeljena u dvije sesije.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović, direktor uprave, gosp. Denis Tabučić, pomoćnik direktora u sektoru za upravljanje projektima iz programa javnih investicija i gosp. Jasmin Ćatić, konsultant CILAP projekta.

Direktor uprave je prilikom uvodne riječi predstavio aktuelnosti u radu FGU, ostvarene rezultate u sklopu projekata kao i planirane aktivnosti. Ovogodišnja konferencija je sadržavala i okrugli stol sa temom „NIPP; gdje smo danas?“, gdje je učestvovao i direktor uprave zajedno sa glavnim direktorom državne geodetske uprave Republike Hrvatske i drugim učesnicima. Direktor FGU je tom prilikom predstavio konkretne rezultate i planirane aktivnosti iz oblasti infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH a gosp. Tabučić je održao prezentaciju na temu integracije i interoperabilnosti podataka u FBiH.

Kroz predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija u IPP-u te budućnost INSPIRE-a i IPP-a.

Natrag