Održana konferencija „4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ i 38. sjednica Vijeća IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana konferencija „4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ i 38. sjednica Vijeća IPP FBiH

27.10.2023 13:20

Konferencija "4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 26. i 27.10.2023. godine.

Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih učesnika u području infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju. Za učesnike je organizovan zanimljiv i stručan program Konferencije koji je podijeljen u dva radna dana te organizovan u 4 sesije, sa ukupno 20 izuzetnih predavača koji predstavljaju javni, privatni i akademski sektor. Za Konferenciju je prijavljeno ukupno 100 registrovanih učesnika ispred približno 60 različitih domaćih pravnih subjekata, i 10 različitih međunarodnih partnera Koordinacionog tijela i IPP FBiH.

Zaključeno je da su na predmetnom polju u prethodnom periodu napravljeni veliki iskoraci kroz aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i organa IPP FBiH, Vijeća IPP FBiH i radnih grupa, te da se ovaj pozitivni momenat može i treba iskoristiti za daljnji razvoj IPP FBiH, jačanje kapaciteta subjekata IPP-a, uspostavu neophodnih servisa i implementaciju provedbenih pravila INSPIRE direktive, odnosno transpoziciju cijele direktive u domaće zakonodavstvo.

Cilj uspostave Infrastrukture prostornih podataka je stvoriti preduslove da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka na svim nivoima standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definisane (georeferencirane) omogućuje korisnicima provoditi kompleksne pretrage i analize te povezivanje pojave u prostoru, a ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

U uvodnom obraćanju prisutnima su se obratili Predsjedavajući Vijeća za Infrastrukturu prostornih podataka, gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, rukovodilac međunarodne saradnje u Lantmateriet-u, gosp. Mikael Lilje, te Federalni ministar prostornog uređenja, gosp. Željko Nedić.

Tokom konferencije usvojeni su i zajednički zaključci:

  1. Učesnici konferencije „4. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ izražavaju zahvalnost koordinacionom tijelu IPP FBiH za izvrsnu organizaciju i osiguranje relevantnog i stručnog sadržaja konferencije, prepoznajući time važnost kvalitetnih događaja za promociju održivog razvoja stručne zajednice.
  2. Učesnici ističu zadovoljstvo zbog kontinuirane organizacije događaja promotivnog i edukativnog sadržaja na polju IPP kao ključnog faktora u jačanju međuinstitucionalne saradnje i razmjene stručnih znanja i informacija, što pridonosi ekonomskom napretku i digitalizaciji podataka.
  3. Istaknuta je važnost transparentnosti, tačnosti, sigurnosti i pouzdanosti podataka, prepoznajući da su ovi faktori ključni za održivost zajednice i ekonomski rast, te ih treba neprestano unapređivati kao osnovu uspješne privrede društva.
  4. Tokom konferencije učesnici su istakli zavidan nivo izgradnje formalnog i pravnog okvira za uspostavu IPP FBiH, naglašavajući potrebu kontinuiranog dizanja nivoa svijesti svih učesnika ovog procesa te podizanja nivoa razmjene informacija, transfera znanja i mogućnosti postizanja novih razina aktivnosti, potičući tako održivi razvoj zajednice.
  5. Istaknut je značaj razvoja i implementacije novih modernih IT sistema za prikupljanje i održavanje prostornih podataka, čime se povećava sigurnost podataka te efikasnost i jednostavan pristup, potičući time digitalnu transformaciju i ekonomski napredak.
  6. Učesnici ističu zahvalnost međunarodnim donatorskim akterima na dosadašnjoj podršci uspostavi i razvoju Infrastrukture prostornih podataka FBiH, te naglašavaju i daljnju potrebu saradnje sa donatorima i kreditorima u dizajniranju aktivnosti čija je svrha razvijanje Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH kao ključnog čimbenika održivog razvoja.
  7. Učesnici naglašavaju potrebu kontinuirane organizacije konferencije „Dani IPP FBiH“ te daju podršku koordinacionom tijelu u nastojanjima da se ovaj promotivni događaj redovno i tradicionalno organizuje svake godine, potičući time zajednicu na aktivno učestvovanje u postizanju ciljeva održivog razvoja.

U zatvorenoj sesiji, 26.10.2023. godine održana je i 38. sjednica Vijeća za Infrastrukturu prostornih podataka prema narednom dnevnom redu:

1. Utvrđivanje dnevnog reda 38. sjednice Vijeća IPP FBiH;

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 37. sjednice Vijeća IPP FBiH;

3. Informacija o ExAnte evaluaciji dokumenta “Strategija IPP FBiH za 2023 – 2027 godine” i statusu usvajanja;

4. Informacija o realizaciji Plana rada na uspostavi, održavanju i razvoju IPP FBiH za 2023. godinu:

-Realizacija plana aktivnosti za 2023. godinu

-Realizacija plana edukacija za 2023. godinu

5. Informacija o odabiru osnovnog Logotipa u okviru izrade Vizualnog identiteta IPP FBiH;

6. Informacija tekućoj Konferenciji 4. Dani IPP FBiH i prijedlog Zaključaka;

7. Razno

Na narednom linku mozete preuzeti prezentacije sa održane konferencije: PREZENTACIJE

Natrag