Održana konferencija „3. dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ u Neumu - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana konferencija „3. dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ u Neumu

18.11.2022 11:45

Konferencija "3. Dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ je održana u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koordinacionog tijela Infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, u Neumu 16. i 17.11.2022. godine.

Konferencija je predstavljala jedinstvenu priliku za okupljanje svih značajnih učesnika u području infrastrukture prostornih podataka te forum za razgovor, razmjenu mišljenja i iskustava kao i pregled trenutnog napretka na ovom polju.

Zaključeno je da su na predmetnom polju u prethodnom periodu napravljeni veliki iskoraci kroz aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i organa IPP FBiH, Vijeća IPP FBiH i radnih grupa. Ovaj pozitivni trenutak se može i treba iskoristiti za daljnji razvoj IPP FBiH, jačanje kapaciteta subjekata IPP-a, uspostavu neophodnih servisa i implementaciju provedbenih pravila INSPIRE direktive, odnosno transpoziciju cijele direktive u domaće zakonodavstvo.

Cilj uspostave Infrastrukture Prostornih Podataka je stvoriti preduslove da se racionalizira prikupljanje prostornih podataka i da se izolirani otoci podataka na svim nivoima standardiziraju kako bi ih bilo moguće umrežiti i kvalitetno koristiti. Povezivanje različitih informacija koje su prostorno definisane (georeferencirane) omogućuje korisnicima provoditi kompleksne pretrage i analize te povezivanje pojave u prostoru, a ostvaruju se pretpostavke za moderno upravljanje prostorom i prostornim resursima.

Tokom konferencije usvojeni su i zajednički zaključci:

1.Učesnici konferencije „3. dani Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine“ izražavaju  zahvalnost koordinacionom tijelu IPP FBiH za izvrsnu organizaciju i osiguranje relevantnog i stručnog sadržaja konferencije;

2.Učesnici ističu zadovoljstvo zbog kontinuirane organizacije događaja promotivnog i edukativnog sadržaja na polju infrastrukture prostornih podataka a u svrhu jačanja međuinstitucionalne  saradnje i razmjene stručnih znanja i informacija.

3.Istaknuta je važnost transparentnosti odnosno tačnosti, sigurnosti i pouzdanosti podataka čemu treba stalno težiti a što je i osnovj uspješnosti  ukupne privrede jednog društva.

4.Tokom konferencije učesnici su istakli zavidan nivo izgradnje formalnog i pravnog okvira za uspostavu IPP FBiH, naglašavajući potrebu kontinuiranog dizanja nivoa svijesti svih učesnika ovoga procesa te  podizanja  razine razmjene informacija, transfera znanja i mogućnosti postizanja novih nivoa aktivnosti pokretanjem višekorisničkih projekata.

5.Istaknut je značaj razvoja i implementacije novih modernih IT sistema za prikupljanje i održavanje prostornih podataka čime se povećava sigurnost podataka te efikasnost i jednostavan pristup. 

6.Učesnici ističu zahvalnost međunarodnim donatorskim akterima na dosadašnjoj podršci uspostavi i razvoju Infrastrukture prostornih podataka FBiH, te naglašavaju i daljnju potrebu saradnje sa donatorima i kreditorima  u dizajniranju aktivnosti čija je svrha razvijanje infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH.

7.Učesnici ističu potrebu kontinuirane organizacije konferencije „Dani IPP FBiH“ te daju podršku koordinacionom tijelu u nastojanjima da se ovaj promotivni događaj redovno i tradicionalno organizuje svake godine.

Konferenciji „3. dani infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH“ su prisustvovali predstavnici raznih sektora (upravni i administrativni, javni, privatni, akademski), sa ukupnim brojem od 70 registriranih učesnika.

Natrag