Održana javna rasprava o zakonu o komasaciji - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana javna rasprava o zakonu o komasaciji

04.07.2014 13:12

Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 23. 9. 2013. godine Vladi Federacije Bosne i Hercegovine uputila Prednacrt zakona o komasaciji.

Na 83. sjednici Vlade zakon je usvojen, te upućen u parlamentarnu proceduru u formi nacrta.
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je na 24. redovitoj sjednici razmatrao Nacrt zakona o komasaciji i zaključio da isti može poslužiti za izradu prijedloga zakona.
Dom naroda je na 21. sjednici, održanoj 6. 2. 2014. godine, razmatrao Nacrt zakona o komasaciji i, također, zaključio da isti može poslužiti za izradu prijedloga zakona, ali nakon što Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove provede javne rasprave.

Javne rasprave su održane u razdoblju od 16. do 20. 6. 2014. godine u Bihaću, Tuzli, Livnu, Mostaru i Sarajevu. Raspravama su prisustvovali predstavnici općinskih tijela, uprava za geodetske i imovinskopravne poslove, predstavnici federalnih i županijskih ministarstava za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt zakona o komasaciji koje su iznesene na raspravama razmotrit će povjerenstvo za izradu prijedloga zakona, nakon čega će biti izrađen prijedlog zakona o komasaciji.

 

 

Natrag