ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

17.11.2020 15:02

Javna rasprava o Nacrtu zakona o infrastrukturi prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine je održana u saradnji sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao obrađivačem Nacrta zakona, u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 17. novembra 2020. godine.

Na javnoj raspravi su učestvovali i predstavnici Federalnog ministarstva pravde i BH Telekoma kao i šira javnost putem online platformi za komunikaciju.

Nacrt zakona je predstavio gospodin Goran Brkić, pomoćnik direktora u sektoru za opće i imovinsko-pravne poslove i predsjedavajući Radne grupe za institucionalna i pravna pitanja imenovane od strane Vijeća IPP FBiH.

Direktor Federalne geodetske uprave i predsjedavajući Vijeća IPP FBiH gosp. Željko Obradović je pozdravio prisutne i ukratko predstavio prednosti Nacrta zakona o IPP FBiH te zamolio za konstruktivnu diskusiju i razmjenu mišljenja.

Nakon isteka roka za prijem komentara, sugestija i primjedbi Radna grupa će koordinirati  aktivnosti sumiranja rezultata Javne rasprave i sačinjavanju izvještaja te pripremanju finalnog teksta prijedloga Zakona nakon čega će isti biti upućen u dalju zakonodavnu proceduru.

Natrag