Održana godišnja Generalna skupština EuroGeographics-a - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana godišnja Generalna skupština EuroGeographics-a

20.03.2024 12:20

Redovita godišnja Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine tradicionalno okuplja rukovoditelje (direktore) svih Europskih geodetskih uprava, njihove bliske saradnike kao i važne experte iz oblasti upravljanja prostornim informacijama je održana u Sevilji, Španija od 17. do 19. marta 2024. godine.

Redovna godišnja skupština se svake godine okuplja kako bi glasala o budžetu za nadolazeću godinu, izabrala članove Upravnog odbora i predsjednika, odobrila prijave novih članova te razmotrila formalne poslovne aktivnosti koje su navedene u Statutu. Također, ovo je izvrsna prilika za razmjenu znanja za sve članove.

EuroGeographics je jedinstveno udruženje (mreža) ravnopravnih organizacija javnog sektora (Europske geodetske uprave nadležne za katastar i mapiranje) aktivnih u upravljanju geoprostornim informacijama iz cijele Europe. EuroGeographics omogućava razmjenu iskustava, najbolje prakse i naučenih lekcija u relevantnim oblastima aktivnosti. Udruženje osigurava mrežu saradnje u kojoj se individualni stavovi pojačavaju kao kolektivni glas u međunarodnom okruženju kako bi se poboljšalo razumijevanje važnosti i potencijala podataka svih članova i uloge članova.

EuroGeographics pruža mrežu koja omogućava konstruktivan, kolaborativni dijalog između svojih članova, te između članova i zainteresiranih međunarodnih učesnika kako bi se prevladale tehničke i institucionalne prepreke koje sprečavaju široku upotrebu javnih, autoritativnih geoprostornih podataka. Snaga EuroGeographics-a leži u velikom članstvu i udruženje predstavlja oko 90% zvaničnih tijela odgovornih za geodetske, topografske, katastarske poslove i registraciju zemljišta u široj geografskoj Europi. EuroGeographics trenutno okuplja preko 60 katastarskih i kartografskih agencija iz preko 40 država. Stoga, uloga EuroGeographics-a je i da pomogne u ostvarivanju programa politike EU kako svojim članicama, tako i Europskim učesnicima.

Ove godine glavna tema skupštine je bila 'Rješavanje globalnih izazova s službenim geoprostornim podacima'" s posebnim osvrtom na:

  • Budućnost geoprostornih informacija,
  • Geoprostorni podaci u rješavanju globalnih izazova,
  • Evropski podaci prostora, Vještačka inteligencija,
  • Tehnologija i inovacije,
  • Prihvatanje tehnologije,
  • Dugoročna održivost službenih geoprostornih podataka.

U okviru ovogodišnje skupštine su održani i izbori za Predsjednika i Upravni odbor Eurogeographicsa, te su odabrani predstavnici Nizozemske, Norveške, Latvije i Španjolske.

Za novog predsjednika udruženja izabran je gosp. Tomaž Petek iz Slovenije.

U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na skupštini je sudjelovalo gosp. Denis Tabučić, pomoćnik direktora čiji je mandat u upravnom odboru EuroGeographicsa završio na ovogodišnjoj Skupštini.

Natrag