ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICS-A ZA 2022. GODINU - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA GENERALNA SKUPŠTINA EUROGEOGRAPHICS-A ZA 2022. GODINU

17.05.2022 15:19

Redovna Generalna skupština EuroGeographics-a, jedan od najznačajnih događaja u domenu upravljanja prostornim informacijama koji svake godine tradicionalno okuplja rukovodioce (direktore) svih Evropskih geodetskih uprava, njihove bliske saradnike kao i važne stručnjake iz oblasti upravljanja prostornim informacijama je održana u Sarajevu od 15. do 17.05.2022. godine.

Organizacija i domaćinstvo Generalne skupštine EuroGeographics-a dodijeljeno je Bosni i Hercegovini na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove, koja je dugogodišnja punopravna članica EuroGeographics-a. Skupštinu Eurogeographicsa je otvorio gosp. Colin Bray, predsjednik udruženja. Zatim je gospodin Željko Obradović, direktor Federalne geodetske uprave predstavio stanje i izazove sektora zemljišne administracije u Federaciji BiH naglasivši važnost tačnosti podataka o nekretninama i potrebi kvalitetnog ustroja zemljišne administracije. Tokom uvodne sesije otvaranja Generalne skupštine se obratio premijer Vlade Federacije BiH, gosp. Fadil Novalić koji je istakao važnost uređenja i upravljanja prostornim podacima, međunarodnih stručnjaka te samog rukovodstva udruženja. Premijer Novalić je istakao i da su nadležne institucije u Federaciji BiH prevođene Vladom FBiH i Federalnom geodetskom upravom sa dužnom ozbiljnošću i posvećenošću pripremile i usvojile Zakon o infrastrukturi prostornih podataka FBiH te izradile Strategiju koje je podržana i usvojena od strane Vlade Federacije BiH.

Prisutnim delegatima se također obratila i gđa. Ankica Gudeljević, Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine te istaknula da se sve odluke, pa i one najteže, iz svih sfera života puno lakše donose na osnovu kvalitetnih i reprezentativnih geoprostornih informacija te da je značajno da Bosna i Hercegovina učestvuje u razmjeni iskustava, najboljih praksi kao i naučenih lekcija u području upravljanja geoprostornim informacijama. Na kraju uvodne sesije prisutnima se obratila i gđa Lea Bodossian, izvršni direktor Eurogeographicsa koja je ujedno predstavila i agendu skupštine.

EuroGeographics je jedinstveno udruženje (mreža) ravnopravnih organizacija javnog sektora (Evropske geodetske uprave nadležne za katastar i mapiranje) aktivnih u upravljanju geoprostornim informacijama iz cijele Evrope. EuroGeographics omogućava razmjenu iskustava, najbolje prakse i naučenih lekcija u predmetnih poljima djelovanja. Udruženje osigurava mrežu saradnje u kojoj se individualni stavovi pojačavaju kao kolektivni glas u međunarodnom okruženju kako bi se poboljšalo razumijevanje važnosti i potencijala podataka svih članova i uloge naših članova.

EuroGeographics pruža mrežu koja omogućava konstruktivan, kolaborativni dijalog između svojih članova, te između članova i zainteresovanih međunarodnih dionika kako bi se prevazišle tehničke i institucionalne prepreke koje sprečavaju široku uporabu javnih, autoritativnih geoprostornih podataka. Snaga EuroGeographics-a leži u velikom članstvu i udruženje predstavlja oko 90% zvaničnih tijela odgovornih za geodetske, topografske, katastarske poslove i registraciju zemljišta u široj geografskoj Evropi. EuroGeographics trenutno okuplja 66 katastarskih i kartografskih agencija iz 44 države. Stoga, uloga EuroGeographics-a je i da pomogne u ostvarivanju programa politike EU kako svojim članicama, tako i Evropskim dionicima.

U okviru ovogodišnje skupštine su održani i izbori za Upravni odbor Eurogeographicsa. Pored predstavnika Danske, Španjolske i Irske izabran je i predstavnik BiH gosp. Denis Tabučić, pomoćnik direktora Federalne geodetske uprave što predstavlja veliko priznanje za upravu.

Natrag