ODRŽANA DVADESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DVADESET ČETVRTA SJEDNICA VIJEĆA IPP FBiH

08.07.2021 14:30

Dvadeset četvrta sjednica vijeća IPP FBiH je održana 7.7.2021. godine. Na sjednici su učestvovali članovi vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Na sjednici Vijeća su razmatrane naredne teme:

  1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 23. Sjednice Vijeća IPP-a FBiH
  2. Informacija o statusu Zakona o IPP FBiH i prezentacija odredbi;
  3. Informacija o potrebi imenovanja članova vijeća u skladu sa usvojenim Zakonskim propisom;
  4. Informacija o potrebi formaranja radnih grupa i imenovanja članova u skladu sa usvojenim Zakonskim propisom;
  5. Informacija o kandidiranju projekta podrške uspostavi IPP FBiH u PJI FBiH 2022 -2024 i prezentacija;
  6. Informacija o planiranim projektnim aktivnostima: IZRADA ETL PROCEDURA ZA HARMONIZACIJU PROSTORNIH PODATAKA IPP-a FBiH SA INSPIRE DIREKTIVOM;
  7. Informacija o planiranim projektnim aktivnostima: OSIGURANJE TEHNOLOŠKE PLATFORME ZA UREĐIVANJE, USKLAĐIVANJE I DIJELJENJE PODATAKA IPP FBiH;
  8. Informacija o aktivnostima na polju edukacije subjekata IPP-a u 2021. godini;
  9. Informacija o INSPIRE konferenciji u 2021. godini;
  10. Razno:

-Informacija o vezanim projektnim aktivnostima Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove;

-Planirano za naredni period, sjednice i druge aktivnosti;

 

Natrag