ODRŽANA DRUGA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „SPATIAL REGION“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DRUGA RADIONICA U OKVIRU PROJEKTA „SPATIAL REGION“

05.04.2018 13:54

U Mostaru je u periodu od 3. do 5. aprila 2018. godine održana druga radionica u okviru „SPATIAL REGION“ projekta. Radionica je organizirana od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove a sudjelovali su predstavnici Agencije za katastar nekretnina iz Makedonije (AREC), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS (GARS), Ureda za nepokretnu imovinu Albanije (IPRO), Državne uprave za prostorne informacije Albanije (ASIG), Uprave za nekretnine Crne Gore (REA).

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS gđa. Bosiljka Predragović su otvorili radionicu a prisutnima se obratila i gđa. Paula Dijkstra ispred Kadastera, holandske geodetske uprave, sa kratkim osvrtom na dosadašnje aktivnosti u sklopu „SPATIAL REGION“ projekta.

„NSDI i INSPIRE“ je bila tema radionice a sudionici su se kroz održane prezentacije, interaktivne vježbe i obostranu razmjenu informacija i iskustava upoznali sa stanjem u susjednim državama glede infrastrukture prostornih podataka. Predstavnici uprava su predstavili nadležne organe odgovorne za NSDI, troškove implementacije, tehničke aspekte, zakone, koliko su edukovani kadrovi zaduženi za infrastrukturu prostornih podataka, korisnike prostornih podataka te njihovu dostupnost.

Gosp. Haico van der Vegt i gosp. Dorus Kruse iz Kadastera su predstavili viziju Kadastera glede NSDI i INSPIRE direktive, te je uslijedio dijalog svih predstavnika uprava sa predstavnicima Kadastera, i SWOT analiza svake od uprava glede infrastrukture prostornih podataka.

Naredna radionica u okviru „SPATIAL REGION“ projekta će se održati u organizaciji Agencije za nekretnine Kosovo (KCA).

Natrag