ODRŽANA DESETA SJEDNICA VIJEĆA IPP-a FBiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA DESETA SJEDNICA VIJEĆA IPP-a FBiH

17.01.2018 08:55

U Mostaru je 15. januara 2018. godine održana deseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka FBiH, na kojoj se raspravljalo o sljedećim tačkama dnevnog reda:

  • usvajanje Zapisnika devete sjednice Vijeća IPP-a FBiH;
  • predstavljanje teksta prednacrta Zakona o IPP-u FBiH;
  • Izvještaj Radne grupe za tehničke standarde o dosadašnjim aktivnostima;
  • Informacija o formiranju Radne grupe za komunikaciju i izgradnju kapaciteta IPP-a FBiH;
  • tekuća pitanja.

Zapisnik prethodno održane sjednice Vijeća je jednoglasno usvojen, bez primjedbi.

Predsjednik Radne grupe za institucionalna i pravna pitanja g. Goran Brkić je Vijeću prezentirao prednacrt Zakona o IPP-u u FBiH, nakon čega su članovi Vijeća usaglasili pojedine članove Zakona, te dali pojedine prijedloge u pogledu manjih izmjena teksta prednacrta Zakona.

Predsjednik Vijeća IPP-a FBiH g. Željko Obradović je informirao prisutne članove Vijeća o dosadašnjem radu Radne grupe za tehničke standarde jer članovi Radne grupe nisu bili u mogućnosti učestvovati na sjednici. Članovi Vijeća su raspravljali i o „Smjernicama i preporukama za interoperabilnost servisa prostornih podataka“, koje je dostavila Radna grupa.

Predsjednik Vijeća IPP-a FBiH g. Željko Obradović je informirao prisutne članove Vijeća da je Izvještaj o radu Vijeća za 2017. godinu usvojila Vlada FBiH te o ideji za održavanje konferencije „Dani IPP-a FBiH“, koja bi se održala tokom ove godine.

Natrag