Održana 5. Konferencija „Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2024“ u Skopju, Sjeverna Makedonija - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana 5. Konferencija „Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2024“ u Skopju, Sjeverna Makedonija

22.02.2024 09:54

Agencija za katastar nekretnina Sjeverne Makedonije (AREC) organizirala je jubilarnu 5. Konferenciju „Dan nacionalne infrastrukture prostornih podataka 2024“, u periodu 21. i 22. februara 2024. godine u Skopju. Ovogodišnja konferencija je ispratila aktuelne trendove kada je u pitanju infrastruktura prostornih podataka kako u regionu tako i šire.

U okviru četiri sesije, raspoređene na dva radna dana, predstavljen je napredak na polju IPP-a zemalja iz regije, značaj i benefiti IPP-a sa aspekta akademskog sektora, te benefiti sa aspekta svakodnevnih korisnika prostornih podataka. Konferencija je imala međunarodni karakter, a sudjelovale su geodetske uprave i agencije za katastar iz Hrvatske, Slovenije, Kosova, Albanije, Nizozemske, Grčke, kao i predstavnici ispred Republike Srpske i Federacije BiH.

Na konferenciji je ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sudjelovao gosp. Jasmin Ćatić, koji je u okviru sesije 2 održao prezentaciju na temu „Nova strategija za IPP u Federaciji BiH bazirana na IGIF-u“. U okviru prezentacije dat je pregled procesa izrade novog strateškog dokumenta za potrebe infrastrukture prostornih podataka u Federaciji BiH, a koji je baziran na savremenim trendovima u oblasti upravljanja geoprostornim podacima.

Kroz razne prezentacije, predavanja i diskusiju istaknuta je važnost prostornih podataka, potrebe za razvojem kapaciteta, primjene novih tehnologija, te budućnost INSPIRE-a i IPP-a.

Natrag