ODRŽANA 22. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽANA 22. SJEDNICA VIJEĆA IPP FEDERACIJE BIH

15.12.2020 09:45

Dvadeset druga sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana putem elektroničkih komunikacijskih kanala 14.12.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća nadležnih institucija u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH.

Usaglašenim dnevnim redom razmatrane su naredne teme:

1. Usvajanje Zapisnika sa prethodne 21. Sjednice Vijeća IPP-a Federacije BiH;

2. Usvajanje Izvještaja o radu Vijeća IPP Federacije BiH;

3. Ostalo.

Prisutni članovi vijeća su iskazali zadovoljstvo postignutim napretkom na polju IPP kroz rad trenutnog saziva Vijeća.

Naredna sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH planirana je za održavanje tokom prvog kvartala 2021. godine.

Natrag