Održana 20. sjednica Vijeća IPP Federacije BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održana 20. sjednica Vijeća IPP Federacije BiH

30.09.2020 12:09

Dvadeseta sjednica Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH je održana elektroničkim putem 29.09.2020. godine. Na sjednici su učestvovali članovi Vijeća nadležnih institucija, u skladu sa rješenjem Vlade Federacije BiH.

Usaglašenim dnevnim redom razmatrane su naredne teme:

  • Usvajanje Zapisnika sa prethodne 19. sjednice Vijeća IPP-a FBiH, održane 20.05.2020.
  • Informacija o statusu Zakona o IPP FBiH
  • Informacija o statusu Aktivnosti radnih grupa od prethodne sjednice
  • Informacija o promjeni člana Radne grupe za tehničke standarde
  • Informacija o harmonizaciji dijela podataka IPP FBiH – ETL procedure
  • Informacija o ažuriranju metapodataka IPP FBiH – informacija i online prezentacija
  • Razvoj Geoportala IPP FBiH – informacija i online prezentacija
  • Ostalo:

–Informacija o vezanim projektnim aktivnostima,

–Informacija o otkazivanju održavanja Dana IPP FBiH uslijed pandemije Covid-19,

–Informacija o isteku mandata imenovanja Vijeća,

–Planirane aktivnosti za naredni period, sjednice i druge aktivnosti.

Posebna pažnja tokom održane sjednice posvećena je prezentaciji razvijenih mogućnosti preglednika Geoportala IPP koji je razvijen i podešen za prikaz više setova podataka koji su predmet infrastrukture podataka FBiH.

Prisutni članovi vijeća su iskazali zadovoljstvo postignutim napretkom od prethodno održane sjednice i dali podršku daljim tehničkim pripremama za javnu objavu preglednika Geoportala IPP FBiH te pozvali i ostale institucije, subjekte IPP FBiH, na ulaganje dodatnih napora da uz podršku Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove osiguraju standardizaciju i dostupnost podataka iz vlastite nadležnosti.

Članovima Vijeća su prezentovane i informacije o aktivnostima IPP FBiH te projektima Federalne uprave od prethodno održane sjednice.

Vijeće IPP FBiH raspravljalo je i o drugim planiranim aktivnostima u nastavku tekuće godine, u skladu sa tačkama dnevnog reda.

Natrag