ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE I ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN ZAVRŠNI SASTANAK PREDSTAVNIKA SVJETSKE BANKE I ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

17.05.2017 13:03

U Banja Luci je 17. 5. 2017. godine, u okviru redovne misije Svjetske banke, u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske održan završni sastanak predstavnika Svjetske banke i entitetskih uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u svrhu praćenja realizacije Projekta registracija nekretnina (RERP), koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske banke.

Implementacija projekta je počela u septembru 2013. godine, a glavna aktivnost projekta je usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u urbanim sredinama u Federaciji BiH, odnosno izlaganje nekretnina na javni uvid u Republici Srpskoj.

U okviru ove redovne misije Svjetske banke (3. - 17. maja 2017.) izvršena je analiza svih komponenti i aktivnosti predviđenih projektom i dane su smjernice za implementaciju narednih aktivnosti u okviru projekta. Imajući u vidu kompleksnost u pojedinim fazama implementacije projekta, istaknuto je obostrano zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima i dana puna potpora entitetskim geodetskim upravama i jedinicama za implementaciju projekta.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici CILAP projekta koji, pored drugih aktivnosti, pružaju i tehničku podršku Projektu registracije nekretnina.

U ime Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove sastanku su prisustvovali direktor gosp. Željko Obradović i pomoćnik direktora, rukovoditelj Jedinice za implementaciju projekta RERP gosp. Nedžad Pašalić.

Natrag