ODRŽAN ZAJEDNIČKI SASTANAK PREDSTAVNIKA ENTITETSKIH GEODETSKIH UPRAVA, LANTMATERIETA I AMBASADE KRALJEVINE ŠVEDSKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN ZAJEDNIČKI SASTANAK PREDSTAVNIKA ENTITETSKIH GEODETSKIH UPRAVA, LANTMATERIETA I AMBASADE KRALJEVINE ŠVEDSKE

17.11.2021 12:57

Zajednički sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, Lantmäteriet-a i Ambasade Kraljevine Švedske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 16. i 17. novembra 2021. godine. Na sastanku su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS gđa Bosiljka Predragović sa saradnicima, rukovodilac Odjela za međunarodne usluge Lantmäteriet-a gosp. Mikael Ljilje, direktorica CILAP projekta gđa Andja Zimić te predstavnici Ambasade Kraljevine Švedske gđa Eva Gibson Smedberg, savjetnica odsjeka za razvojnu saradnju i gosp. Nedim Bukvić, programski službenik.

Tema razgovora je bila buduća saradnja i podrška sektoru zemljišne administracije Bosne i Hercegovine obzirom na usvojenu Strategiju Kraljevine Švedske za podršku reformama na Balkanu 2021.- 2027. godine. Direktori entitetskih geodetskih uprava su predstavili programe i prioritete u daljnjem implementiranju pojedinih aktivnosti u upravama, a ustanovljeno je da je načinjen ogromni napredak zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini tokom dosadašnje saradnje.

Sudionici sastanka su istakli zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i ostvarenim rezultatima implementiranih projekata a dogovorene su metode definisanja buduće saradnje i rokovi ugovaranja.

Natrag