Održan Webinar ”COVID-19 i tržište nekretnina u UNECE regiji” - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan Webinar ”COVID-19 i tržište nekretnina u UNECE regiji”

16.04.2021 11:01

UNECE-ova radna grupa za zemljišnu administraciju zajedno sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) organizuje niz webinara za stručnjake u zemljišnoj administraciji i upravljanju a sve u svrhu razmjene državnih odgovora, razmjene iskustava i naučenih lekcija vezano za uticaj pandemije COVID-19 virusa na privredu i tržište nekretnina u cijelom svijetu.

Webinar na temu „COVID-19 i tržište nekretnina u UNECE regiji“ je održan 15.4.2021. godine u svrhu pregleda nedavnog razvoja i najvažnije pokretačke snage koje podupiru tržište nekretnina; primjeri kako se registri vezani za nekretnine nose s izazovima i održavaju ključne socijalne usluge te kako se privatni sektor bori protiv socijalnih ograničenja i prilagođava nastaloj situaciji.

Učesnici webinara su bili gosp. Carl O. Geving, predstavnik Norveške asocijacije agenata za promet nekretninama, gosp. Lionel Galliez, potpredsjednik Međunarodne unije notara (UINL) za Evropu, gđa Jelena Zelić predstavnica Federalne geodetske uprave, i gđa Dragana Svitlica predstavnica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS.

Predstavnica Federacije BiH gđa Jelena Zelić je predstavila procesni model Registra cijena nekretnina, sisteme/tehničke platforme/e-usluge, pristup podacima i razmjenu podataka i trendove tržišta nekretnina tokom pandemije u odnosu na prethodne godine.

Održani webinar je jedan u nizu zajedničkih WPLA - FAO webinara na temu „Zemljišna administracija tokom pandemije COVID-19“. Zaključci, rezultati i naučene lekcije bit će predstavljeni na dvanaestom zasjedanju UNECE-ove radne grupe za zemljišnu administraciju 31. maja i 1. juna 2021. godine.

Natrag