Održan VII. hrvatski kongres o katastru - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan VII. hrvatski kongres o katastru

31.03.2022 21:39

Hrvatsko geodetsko društvo u saradnji s Državnom geodetskom upravom, Geodetskim fakultetom Univerziteta u Zagrebu i Hrvatskom komorom ovlaštenih inženjera geodezije te pod pokroviteljstvom Međunarodne udruge geodeta (FIG), Komisija 7 – Katastar i upravljanje zemljištem, organizovali su Međunarodnu konferenciju - VII. hrvatski kongres o katastru i LADM 2022 radionicu pod nazivom “Svrhovito upravljanje zemljištem – podrška održivom razvoju”.

Kongres je održan od 31. marta do 2. aprila 2022. godine u Dubrovniku te pokrivao sljedeće teme:

Reforme katastra i povijest

Izmjere i obrade podataka

Katastar infrastrukture i 3D katastar

Upravljanje zemljištem

Ispred Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove na Kongresu su učestvovali direktor uprave, gosp. Željko Obradović te pomoćnici direktora gosp. Sead Hadžić i gosp. Denis Tabučić.

Natrag