Održan seminar u Zapadnohercegovačkom kantonu i Kantonu 10 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan seminar u Zapadnohercegovačkom kantonu i Kantonu 10

11.06.2018 15:26

Seminar pod nazivom „Projekti zemljišne administracije u Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10 - iskustva, koristi i naredne aktivnosti“ održan je 9. juna 2018. godine na Kupresu. Glavni ciljevi seminara bili su upoznavanje predstavnika jedinica lokalne samouprave sa aktivnostima Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove; procesom uspostave Adresnog registra, predstavljanje projekta Registra cijena nekretnina, te Digitalnog arhiva.

Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove gosp. Željko Obradović, je poželio dobrodošlicu nazočnima i otvorio seminar. U uvodnom dijelu su predstavljene aktuelnosti u radu, trenutni projekti i nadolazeće planirane aktivnosti. Predstavljen je i Projekat registracije nekretnina-RERP koji je važan za uspostavu održivog sistema registracije nekretnina s usklađenim katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama, kao i pružanja pouzdanih i ažurnih informacija o nekretninama.Infrastrukturu prostornih podataka i izradu kartografske baze, te web servise koje pruža Federalna geodetska uprava predstavio je gosp. Denis Tabučić.

Drugi dio seminara otvoren je prezentacijom „Osnovni geodetski radovi“ u izvedbi gosp. Eldina Đonlagića, pomoćnika direktora Federalne uprave u Sektoru za izmjeru, kartografiju i komasaciju zemljišta.Seminar je nastavljen sa prezentacijom „Izlaganje na javni uvid podataka izmjere i katastarskog klasiranja” gosp. Ivana Leske, direktora Uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove Hercegovačko - neretvanskog kantona.

Predstavljanje aktivnosti CILAP projekta započelo je prezentacijom gđe. Željke Kolobarić, koordinatorice radne grupe za uspostavu Adresnog Registra u Federaciji BiH. Predstavljeno je pregledno stanje Adresnog registra, postupak uspostave u jedinicama lokalne samouprave u Zapadnohercegovačkom i Kantonu 10, rezultati i izazovi koji predstoje tokom sljedećeg perioda uspostave, te primjeri uspostave u drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. Prezentirana je i važnost uske saradnje sa Agencijom za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Sve o Registru cijena nekretnina - aplikaciji, saradnji, rezultatima trenutne implementacije predstavila je gđa. Vedrana Vučić, članica radne grupe zadužene za uspostavljanje Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH. Navedeni projekt daje veliku priliku za pružanje odgovarajućih informacija tržišnim sudionicima na tržištu nekretnina.

Dio seminara u vezi s razvojem sistema Digitalnog arhiva u Federaciji BiH prezentirala je gđica Edina Behić. Prikazana su iskustva općine Gradačac pri realizaciji pilot projekta. Istaknuto je da je norveški projekat osigurao sredstva za nastavak razvoja sistema digitalnog arhiva i da će prvi koraci biti uključivanje jedinica lokalne samouprave u proces. Također će se raditi i na integraciji sa drugim sistemima, a obuke i izgradnja kapaciteta za realizaciju navedenih aktivnosti bit će osigurana kroz CILAP projekat.

Seminar je završen kratkom raspravom i zaključcima o važnosti svih aktivnosti koje provodi Federalna geodetska uprava, kako za upravu tako i za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Natrag