ODRŽAN SEMINAR U SKLOPU DRUGE I TREĆE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: USPOSTAVLJANJE ADRESNOG REGISTRA I REGISTRA CIJENA NEKRETNINA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U SKLOPU DRUGE I TREĆE KOMPONENTE CILAP PROJEKTA: USPOSTAVLJANJE ADRESNOG REGISTRA I REGISTRA CIJENA NEKRETNINA

25.05.2017 13:14

U Zenici je 23. maja 2017. godine održan seminar u sklopu druge i treće komponente CILAP projekta. Glavni cilj seminara bio je upoznavanje zainteresiranih s procesom izgradnje adresnog registra i registra cijena nekretnina. Direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU) gosp. Željko Obradović je, poželjevši dobrodošlicu prisutnima, otvorio seminar, nakon čega se kratkim osvrtom na do sada postignute rezultate prisutnima obratila i direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić.

Radni dio seminara je započeo prezentacijom gosp. Željka Obradovića, a predstavljene su aktuelnosti u radu Federalne uprave za geodetske i imovinsko- pravne poslove, nadolazeće planirane aktivnosti te trenutni projekti.

U drugom dijelu seminara predstavljene su aktivnosti u vezi s uspostavljanjem adresnog registra u Bosni i Hercegovini. Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je zajedno s jedinicama lokalne samouprave prepoznala značaj i potrebu društva za izgradnju adresnog registra. Mnoga pravna lica i građani su registrirani na privremenim ili nepostojećim adresama(ukupno 3 814 535 državljana BiH ima prijavljeno prebivalište s kućnim brojem “bb”, evidentirano je 1 510 769 državljana BiH, odnosno gotovo 40% stanovništva), te je zbog toga potrebno osigurati tačne i ažurirane informacije dostupne javnosti, što u konačnici osigurava učinkovito upravljanje procedurama zemljišne administracije. Stanje i aktivnosti FGU-a i CILAP projekta glede uspostavljanja adresnog registra detaljnije je predstavio gosp. Ivan Kvesić, koordinator radne grupe za uspostavljanje adresnog registra FBiH. Postupak uspostavljanja adresnog registra u Srednjobosanskom kantonu je predstavila gđa Ana Matišić, zaposlenica kantonalne Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, a gosp. Admir Šistek, šef Službe za geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ključ, stanje u vezi s adresnim registrom u Općini Ključ.

Dio seminara u vezi s registrom cijena nekretnina otvorio je gosp. Dušan Mitrović, uime Geodetske uprave Republike Slovenije, stručnjak iz ove oblasti, predstavivši registar cijena nekretnina i njegovu ulogu u masovnoj procjeni u Republici Sloveniji. Temelj za privredni razvoj i ulaganja je održivo i transparentno tržište nekretnina, a putem registra cijena nekretnina se pružaju potrebne i odgovarajuće informacije svim učesnicima na tržištu nekretnina. Mnogobrojne evropske zemlje uvode sisteme procjene nekretnina radi pravednijeg oporezivanja vlasništva te posjeda na nekretninama.

Sve o registru cijena nekretnina u Federaciji BiH - aplikaciji, saradnji, rezultatima trenutne implementacije (provedeni pilot-projekti u vezi s unosom podataka u registre cijena nekretnina u općinama Centar Sarajevo i Novo Sarajevo, te je u toku i saradnja s drugim općinama) predstavila je gđa Jelena Zelić, koordinatorica radne grupe zadužene za uspostavljanje registra cijena nekretnina u FBiH.

Natrag