ODRŽAN SEMINAR U MOSTARU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U MOSTARU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“

31.05.2018 09:11

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizirala seminar na temu „Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH“.

Seminar je održan u Mostaru 29. maja 2018. godine, a namijenjen je rukovodiocima zemljišnoknjižnih ureda u općinskim sudovima, šefovima katastara i uposlenicima imovinsko pravnih-službi u općinama.

Ovom prilikom su predavači bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić Kadenić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a neke od pokrivenih tema su: zemljišni dug, uknjižba etažnog vlasništva, pravo građenja, te pravni režim i promet nekretninama u vlasništvu osoba javnog prava.

Na seminaru su bili prisutni djelatnici iz Općinskih sudova u Mostaru, Širokom Brijegu, Livnu, Ljubuškom, Čapljini, Čitluku i Konjicu, te djelatnici iz Općina Ljubuški, Jablanica, Čapljina, Kupres, Tomislavgrad, Neum, Posušje, Grude, Drvar, Glamoč, Konjic, te iz Gradova Mostar, Livno i Široki Brijeg.

Natrag