ODRŽAN SEMINAR U MOSTARU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U MOSTARU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“

13.11.2018 14:51

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH“. Seminar je održan u Mostaru 9. novembra 2018. godine.

Ovom prilikom su predavači bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić Kadenić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a neke od pokrivenih tema su: etažno vlasništvo (vlasništvo na posebnom dijelu nekretnine), ograničena stvarna prava (pravo građenja, stvarne i lične služnosti i pravo realnih tereta) i različite aspekte zaštite prava vlasništva.

Na seminaru su bili prisutni djelatnici iz općinskih sudova iz Mostara, Čapljine, Širokog Brijega, Ljubuškog i Čitluka te djelatnici iz općina i gradova Široki Brijeg, Tomislavgrad, Čapljina, Ljubuški, Čitluk, Grude, Livno, Stolac, Ravno i Drvar.

Natrag