Održan seminar u Kantonu Sarajevo - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan seminar u Kantonu Sarajevo

25.04.2018 10:04

U Kantonu Sarajevo je dana 24. aprila 2018. godine održan seminar pod nazivom “Projekti zemljišne administracije u Kantonu Sarajevo - iskustva, koristi i naredne aktivnosti“. Glavni ciljevi seminara bili su upoznavanje predstavnika jedinica lokalne samouprave iz navedenog kantona sa procesom uspostave Adresnog registra, kao i predstavljanje projekta Registra cijena nekretnina, te Digitalnog arhiva. Seminar je bio namijenjen svima onima koji izravno ili neizravno sudjeluju u aktivnostima koje se provode kroz CILAP projekat.

Direktorica CILAP projekta gđa Anđa Zimić, je poželjela dobrodošlicu nazočnima, te otvorila seminar. Pozdrave je uputio i gosp. Željko Obradović, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove. U uvodnom dijelu predstavljene su aktuelnosti u radu, trenutačni projekti kao i nadolazeće planirane aktivnosti Federalne uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove.

Radni dio seminara je započeo prezentacijom gđe. Željke Kolobarić, koordinatorice radne grupe za uspostavu Adresnog Registra u Federaciji BiH, kojom je predstavljeno pregledno stanje Adresnog registra, postupak uspostave Adresnog registra u jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, rezultati i izazovi koji predstoje tijekom sljedećeg perioda uspostave, te primjeri uspostave u drugim jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH. Prezentirana je i važnost uske saradnje sa Agencijom za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA). Sa strane IDDEEA-e donesen je zaključak da bi se uvođenjem Adresnog registra smanjili brojevi fiktivnih prijava, postigla bi se veća kontrola prijave prebivališta ili boravišta, adrese bez broja postale bi prošlost i imali bi visok stupanj usklađenosti i tačnosti šifarnika, administrativnih jedinica i ulica.

Po završetku prezentacije na temu Adresnog registra, predstavljen je i Registar cijena nekretnina u Federaciji BiH. Sve o Registru cijena nekretnina - aplikaciji, saradnji, rezultatima trenutne implementacije predstavila je gđica Jelena Zelić, koordinatorica radne grupe zadužene za uspostavljanje Registra cijena nekretnina u Federaciji BiH. Navedeni projekat daje veliku priliku za pružanje odgovarajućih informacija tržišnim sudionicima na tržištu nekretnina. Održivo i transparentno tržište nekretnina je temelj za gospodarski razvoj i ulaganja.

Dio seminara u vezi s razvojem sistema Digitalnog arhiva u Federaciji BiH prezentirala je gđica Edina Behić. Prikazana su iskustva općine Gradačac pri realizaciji pilot projekta. Istaknuto je da je norveški projekat osigurao sredstva za nastavak razvoja sistema Digitalnog arhiva i da će prvi koraci biti uključivanje jedinica lokalne samouprave u proces. Također će se raditi i na integraciji sa drugim sistemima, a obuke i izgradnja kapaciteta za realizaciju navedenih aktivnosti bit će osigurana kroz CILAP projekat.

Seminar je završen sa kratkom raspravom i zaključcima o važnosti ova tri projekta kako za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko pravne poslove tako i za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Natrag