ODRŽAN SEMINAR U JAJCU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR U JAJCU NA TEMU „ZAKON O STVARNIM PRAVIMA FEDERACIJE BiH“

24.05.2018 13:10

Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove je u sklopu redovnih aktivnosti Projekta registracije nekretnina- RERP organizovala seminar na temu „Zakon o stvarnim pravima Federacije BiH“.

Seminar je održan u Jajcu 22. maja 2018. godine, a namijenjen je rukovodiocima zemljišnoknjižnih ureda u općinskim sudovima, šefovima katastara i uposlenicima imovinsko pravnih-službi u općinama.

Ovom prilikom su predavači bili prof.dr. Enes Hašić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici i doc.dr. Darja Softić Kadenić, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a neke od pokrivenih tema su: zemljišni dug, uknjižba etažnog vlasništva, pravo građenja, te pravni režim i promet nekretninama u vlasništvu osoba javnog prava.

Na seminaru su bili prisutni djelatnici iz Općinskih sudova u Cazinu, Kiseljaku, Travniku, Jajcu i Bugojnu, te djelatnici iz Općina Bužim, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kreševo, Dobretići, Jajce, Bugojno, Busovača, Vitez, Ključ, te Gradova Bihać i Cazin.

Natrag