ODRŽAN SEMINAR NA TEMU IZLAGANJA PODATAKA KATASTRA NA JAVNI UVID - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SEMINAR NA TEMU IZLAGANJA PODATAKA KATASTRA NA JAVNI UVID

29.11.2019 11:19

Seminar na temu izlaganja podataka katastra na javni uvid i uspostave katastra nekretnina je održan u organizaciji Projekta registracije nekretnina Federacije BiH i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28. novembra 2019. godine u Sarajevu.

Na seminaru su učestvovali predstavnici 22 općine i jednog zemljišnoknjižnog ureda u Federaciji BiH. Direktor Federalne uprave, gosp. Željko Obradović je otvorio seminar i upoznao prisutne sa trenutnim aktivnostima uprave i nastavkom izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja kao jednim od prioriteta.

Predstavnici uprave i Jedinice za implementaciju Projekta registracije nekretnina Federacije BiH, gosp. Muris Ajanović i gosp. Tomislav Tomić su predstavili korake u uspostavi katastra nekretnina na osnovu postojećih podataka novog katastarskog premjera. Prezentirane i dosadašnje aktivnosti u pripremi baze podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za postupak izlaganja i uspostave katastra nekretnina, kao i planovi za sljedeću godinu kada se očekuje da svi predmetni podaci (ukupno 394 katastarske općine) budu spremni za postupak uspostave katastra nekretnina.

Natrag