ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK UPRAVNOG ODBORA I NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA

12.04.2018 10:43

Sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta održan je u Zagrebu 11. aprila 2018. godine. Tema sastanka bila je ažuriranje postojećeg Akcionog plana IMPULS projekta za svaku upravu/agenciju koja učestvuje u projektu. Razmatrani su već realizovani, djelomično realizovani, te zadaci čija se realizacija tek očekuje. Zajednička radionica IMPULS i BESTSDI projekta u Banja Luci od 23. do 25. aprila 2018. je također bila jedna od tema sastanka. Razmatran je i prijedlog potpisivanja novog Memoranduma geodetskih uprava Zapadnog Balkana o saradnji na polju katastra, premjera i infrastrukture prostornih podataka. Također se razgovaralo i o Regionalnoj mreži, tj. Radnog grupi koja bi razmjenjivala svoja saznanja u navedenim poljima.

Sastanak nacionalnih koordinatora ujedno je poslužio i kao priprema za sastanak Upravnog odbora IMPULS projekta koji okuplja sve direktore uprava/agencija za katastar i kartografiju Zapadnog Balkana i direktora IMPULS projekta, koji je održan 12. aprila 2018. godine u Zagrebu. Na sastanku Upravnog odbora je razmatran i prihvaćen predloženi Akcioni plan implementacije projekta, a podržano je i potpisivanje Memoranduma o saradnji, kao i rad na održavanju Regionalne mreže. Razmatrano je i finansiranje planiranih aktivnosti vezano za IMPULS projekat u narednom periodu.

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove ovom prilikom je predstavljao Direktor gosp. Željko Obradović i gđa. Slobodanka Ključanin, nacionalni koordinator IMPULS projekta za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Natrag