Održan sastanak Upravnog odbora i nacionalnih koordinatora IMPULS projekta - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan sastanak Upravnog odbora i nacionalnih koordinatora IMPULS projekta

16.04.2019 14:04

Osamnaesti sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta je održan u Skoplju, Sjeverna Makedonija 15. aprila 2019. godine. Na sastanku su razmatrana sljedeća pitanja: polugodišnji izvještaj, implementacija zadataka iz Akcionog plana projekta, status izrade IMPULS knjige, status implementacije infrastrukture prostornih podataka u zemljama Zapadnog Balkana i druga pitanja od značaja za provođenje projekta.

Drugog dana je održan deseti sastanak Upravnog odbora IMPULS projekta na kojem se raspravljalo o aktivnostima projekta do kraja oktobra 2019. godine, benefitima projekta i akcionom planu za 2019. godinu. Jedna od glavnih aktivnosti je potpisivanje Memoranduma o saradnji između agencija Zapadnog Balkana u području katastra, kartografije i infrastrukture prostornih podataka, čije se potpisivanje očekuje na Regionalnoj konferenciji o katastru i IPP-u od 4. do 6. septembra 2019 godine u Neumu.

Na sastanku su učestvovali predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove gosp. Željko Obradović, direktor i nacionalni koordinator IMPULS projekta za Federaciju BiH, gđa Slobodanka Ključanin.

Natrag