ODRŽAN SASTANAK U PROSTORIJAMA REPUBLIČKE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK U PROSTORIJAMA REPUBLIČKE UPRAVE ZA GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE REPUBLIKE SRPSKE

04.09.2020 14:37

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica gđa Bosiljka Predragović, direktor Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktorica CILAP projekta gđa Andja Zimić.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnim projektima i aktivnostima koje realizuju dvije uprave. Projekat registracije nekretnina koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske Banke je u završnoj fazi a pokrenute su i aktivnosti dodatnog finansiranja i nastavka projektnih aktivnosti, a posebno aktivnosti usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka odnosno uspostave katastra nekretnina u naredne dvije godine. Gravimetrijska mjerenja i projekat nivelmana visoke tačnosti su u toku a izračun geoida je u zajedničkom interesu dvaju uprava. Razgovaralo se i o trenutnom statusu uspostave i održavanja adresnog registra, registra cijena nekretnina, digitalnog arhiva i drugih aktivnosti podržanih CILAP projektom.

Sastanak je održan sa ciljem sagledavanja trenutnih i planiranja budućih zajedničkih aktivnosti i projekata, a imati tačne i sigurne podatke o nekretninama je krajnji cilj svih aktivnosti dvaju uprava i obostrana je želja ne samo nastavak, nego i nadogradnja trenutne saradnje.

Natrag