Održan sastanak u okviru dizajn faze novog Švedskog donatorskog projekta u BiH - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan sastanak u okviru dizajn faze novog Švedskog donatorskog projekta u BiH

29.09.2022 15:21

Zajednički sastanak predstavnika entitetskih geodetskih uprava, Lantmäteriet-a i Ambasade Kraljevine Švedske je održan u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 29.09.2022.godine. Na sastanku su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, predstavnici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, rukovodilac Odjela za međunarodne usluge Lantmäteriet-a gosp. Mikael Ljilje, direktorica CILAP projekta gđa Andja Zimić te predstavnici Ambasade Kraljevine Švedske gđa Eva Gibson Smedberg, savjetnica odsjeka za razvojnu saradnju i gosp. Nedim Bukvić, programski službenik.

Tokom sastanka je predstavljen pripremljeni projektni prijedlog u okviru dizajn faze novog Švedskog donatorskog projekta koji bi pružao podršku sektoru zemljišne administracije Bosne i Hercegovine obzirom na usvojenu Strategiju Kraljevine Švedske za podršku reformama na Balkanu 2021.- 2027. godine.

Sudionici sastanka su istakli zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i ostvarenim napretkom na kreiranju budućeg projekta a dogovoreni su okviri podrške i rokovi za ugovaranje buduće saradnje koja bi trebala započeti u prvoj polovini 2023. godine.

Natrag