ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ŽEPČE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE ŽEPČE

18.02.2021 22:28

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 18.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima te načelnik općine Žepče gosp. Mato Zovko sa saradnicom, gđom Brigitom Lovrić pomoćnicom načelnika u Službi za graditeljstvo i prostorno planiranje.

Na sastanku se razgovaralo o projektima koji realizira Federalna uprava a koji su od posebnog interesa za jedinice lokalne samouprave. Prioritetna aktivnost općine Žepče je nastavak izlaganja podataka premjera na skoro pola teritorije općine Žepče (14 katastarskih općina). Imajući u vidu da su stvoreni i zakonski i tehnički uslovi dogovoren je nastavak aktivnosti izlaganja a preciznija dinamika poslova će se dogovoriti između općine Žepče i Federalne uprave. Općina Žepče biti će i korisnik projekta Registracija nekretnina sa bar jednom katastarskom općinom kako bi se stvorili uslovi za uspostavu zemljišne knjige. Razgovaralo se i o projektima adresnog registra, registra cijena nekretnina te digitalnom arhivu.

Pri završetku sastanka je izraženo zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i aktivnosti u narednom periodu.

Natrag