ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE USORA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE USORA

02.10.2019 15:13

Radni sastanak sa predstavnicima općine Usora održan je 2.10.2019. godine u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove na temu uspostave Adresnog registra i aktivnosti u sklopu Projekta registracije nekretnina. Na sastanku su učestvovali predstavnici Federalne uprave, direktor gosp. Željko Obradović, direktorica CILAP projekta, gđa. Andja Zimić, pomoćnik direktora za geoinformatiku i rukovodilac Jedinice za implementaciju RERP projekta gosp. Nedžad Pašalić, te načelnik općine Usora, gosp. Zvonimir Anđelić i pomoćnik načelnika Dario Katić.

Predstavnici Općine upoznati su sa ugovornim obavezama i aktivnostima na projektu uspostave Adresnog registra. Naglašena je važnost organizovanog i sustavnog obilježavanja svih objekata na području općine, te uspostava elektronske baze sa svim potrebnim podacima.

Nakon prezentacije aktivnosti na projektu uslijedila je formalizacija saradnje potpisivanjem Ugovora o zajedničkim obavezama pri uspostavi i održavanju podataka Adresnog registra, te Ugovora o saradnji na području dijeljenja podataka Adresnog registra.

Istaknuto je zadovoljstvo sa dosadašnjim realizovanim aktivnostima u općini Usora, posebno u okviru projekta „Registracija nekretnina“. Ovim projektom obuhvaćene su četiri katastarske općine a planirane su još preostale tri čime bi se u potpunosti riješilo pitanje usaglašenosti katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u općini Usora.

Natrag