Održan sastanak sa predstavnicima općine Novi Travnik - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan sastanak sa predstavnicima općine Novi Travnik

08.09.2021 09:04

U prostorijama općine Novi Travnik je 7.9.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima te načelnik općine, gosp. Stjepan Dujo sa saradnicima, uposlenicima Službe imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije općine Novi Travnik a koje se realizuju u saradnji sa Federalnom upravom u okviru različitih projektnih aktivnosti. Jedna od prioritetnih aktivnosti jeste usaglašavanje katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka u okviru realizacije Projekta registracije nekretnina.

Na sastanku se također razgovaralo o uspostavi evidencija katastra komunalnih uređaja, projektima adresnog registra, registra cijena nekretnina te digitalnom arhivu.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane, a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i aktivnosti u tekućoj i narednoj godini.

Natrag