ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE KLADANJ - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA OPĆINE KLADANJ

14.03.2023 14:31

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove i predstavnika općine Kladanj je održan u prostorijama uprave 14.3.2023. godine. Na sastanku su učestvovali direktor FGU gosp. Željko Obradović sa saradnicima i načelnik općine Kladanj gosp. Jusuf Čavkunović, također sa saradnicima.

Sastanak je održan s ciljem pregleda realizacije aktivnosti u okviru sektora zemljišne administracije općine Kladanj. Prioritetni projekat u općini je zasigurno nastavak izlaganja podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta jer su na području općine Kladanj dostupne katastarske evidencije novog premjera koje nisu stavljene u službenu upotrebu. Naime, zajedničkim naporom i radom su usaglašene aktivnosti neophodne za završetak izlaganja podataka k.o. Kladanj a koje obuhvataju provođenje promjena prijavljenih u važećem katastarskom operatu, dopunski premjer, izradu diobenih planova i izlaganje na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta. Projekat će biti realizovan u tri faze i očekivani kraj izlaganja i stavljanje u službenu upotrebu BPKN novog premjera je planiran za proljeće 2025. godine.

Pored navedenog projekta na sastanku su analizirane aktivnosti uspostave adresnog registra tj. fizičko označavanje naziva ulica, naselja, trgova i kućnih brojeva. Naposljetku su usaglašene zajedničke aktivnosti na implementaciji navedenog projekta te se očekuje početak fizičkog označavanja tokom 2023. godine.

Natrag