ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA LIVNA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA LIVNA

18.02.2021 08:59

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 17.2.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima te gradonačelnik Livna gosp. Darko Čondrić sa saradnicima, uposlenicima Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

Na sastanku se razgovaralo o trenutnom stanju Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Livna te projektima koje implementira Federalna uprava. Jedna od prioritetnih aktivnosti u tekućoj godini je zasigurno izlaganje podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu upotrebu, posebno u dijelu urbanog područja grada Livna. Naglašena je i potreba završetka poslova  komasacije, a bilo je govora o aktivnostima unutar CILAP projekta; adresnom registru, registru cijena nekretnina te digitalnom arhivu, kao i dogovora za implementaciju budućih projekata kao što je katastar komunalnih uređaja.

Pri završetku sastanka je izraženo zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i aktivnosti u tekućoj godini.

Natrag