ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA LIVNA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GRADA LIVNA

20.07.2022 14:33

Predstavnici Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, gosp. Željko Obradović, direktor, gosp. Denis Tabučić i gosp. Sead Hadžić, pomoćnici direktora su 20.7.2022. godine održali sastanak sa predstavnicima grada Livna. Kroz razgovor sa gradonačelnikom gosp. Darkom Čondrićem i njegovim saradnicima su analizirali realizaciju projekata i aktivnosti iz sektora zemljišne administracije na teritoriji grada.

U okviru projekta „Registracija nekretnina“ usaglašeni su podaci u 10 katastarskih općina a katastarski i zemljišnoknjižni uredi su opremljeni potrebnom hardverskom opremom. Trenutno su najaktivniji procesi izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja te rješavanje statusa nekretnina u samom urbanom dijelu. Do kraja tekuće godine se očekuje završetak procesa izlaganja za katastarske općine Livno I i Livno II a za narednu godinu se planiraju aktivnosti izlaganja za još tri katastarske općine. Na području grada Livna je uspostavljen adresni registar i objavljen na geoportalu IPP-a Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Potpisani sporazum o uspostavi katastra komunalnih uređaja očekuje svoju realizaciju a naglašena je i potreba završetka projekta komasacije koja je započeta još 1983. godine za šest katastarskih općina.

Zahvaljujući dobroj saradnji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i grada Livna svi projekti se uspješno realizuju a grad će imati sređenu evidenciju o nekretninama što je od interesa kako za privredu i investicije, tako i za obične građane grada Livna.

Natrag