ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GORNJI VAKUF-USKOPLJE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA GORNJI VAKUF-USKOPLJE

14.04.2021 15:51

Sastanak na kojem su učestvovali direktor Uprave gosp. Željko Obradović sa saradnicima, načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje gosp. Sead Čaušević sa saradnicima, te direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srednjobosanskog Kantona gosp. Stipica Oreč je održan 14.4.2021. godine putem elektroničkih komunikacionih kanala.

Na sastanku je bilo govora o trenutnom aktivnostima sektora zemljišne administracije općine Gornji Vakuf-Uskoplje i projektima koji se realizuju na teritoriji općine. Jedna od prioritetnih aktivnosti je nastavak izlaganja podataka katastra nekretnina na javni uvid i stavljanje u službenu upotrebu, koje se odvija i u saradnji sa Upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Srednjobosanskog Kantona.

Aktivnosti na izradi projekta adresnog registra su u finalnoj fazi, a bilo je govora i o projektima registra cijena nekretnina te digitalnom arhivu.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata u narednom periodu.

Natrag