Održan sastanak sa predsjednikom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan sastanak sa predsjednikom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona

07.05.2022 18:37

Sastanak predstavnika Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, direktora gosp. Željka Obradovića te pomoćnika direktora gosp. Denisa Tabučića i gosp. Seada Hadžića sa Dr.sc. Nevenkom Hercegom, predsjednikom Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i gosp. Ivanom Leskom direktorom Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNK, je održan u Mostaru 6.5.2022. godine. Tokom sastanka je razgovarano o aktualnim projektima i aktivnostima koje federalna i kantonalna Uprava zajedno sa jedinicama lokalne samouprave provode na području HNK.

Posebno su istaknute aktivnosti projekta usaglašavanja podataka katastra i zemljišnih knjiga u Mostaru sa naglaskom da će realizovanje ovoga Projekta biti od velike koristi, kako za građane, tako i za sve potencijalne investitore na području grada Mostara.

Dijelom projekta čiji početak realizacije započinje s krajem 5. mjeseca tekuće godine planirano je usklađivanje podataka za oko 15 000 parcela i prenos podatakaiz knjige položenih ugovora u zemljišne knjige za oko 25 000 stambenih etažnih jedinica. Projekat usklađivanja podataka katastra i zemljišnih knjiga uz potporu Svjetske Banke sprovodi se od 2013. godine a na području HNK su kroz njegovu realizaciju postignuti značajni rezultati u većini jedinica lokalne samouprave.

Na sastanku je također razgovarano o kontinuiranom radu i napretku na projektima uspostave adresnog registra, uspostave katastra nekretnina, digitalnog arhiva i katastra komunalnih uređaja.

Predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona je ovom prilikom istakao da je jedan od ključnih preduslova za promišljanje ozbiljnog privrednog razvoja nekog područja svakako uređena oblast katastarskih i zemljišno knjižnih podataka te da napori koje na tom području zajednički čine kantonalna i federalna Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove daju dobre i mjerljive rezultate sa ogromnim iskoracima u ovoj oblasti.

Natrag