ODRŽAN SASTANAK NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA

15.12.2015 10:37

U Zagrebu, Republika Hrvatska, je 14. 12. 2015. godine održan sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta.

Dnevni red sastanka uključivao je više tekućih aktivnosti koje su ovom prilikom usaglašavane između agencija učesnica projekta. Tako su ovom prilikom prezentirane informacije koje je SIDA (švedska razvojna agencija) odredila za ovaj donatorski projekt u idućoj godini, dostupni budžet te niz budućih unaprjeđenja koja su predložena od strane korisnika projekta, kako bi se dodatno osigurala uspješna implementacija projekta. Ovom prilikom su također svi prisutni koordinatori kratkim prezentacijama upoznali svoje kolege iz regiona o tekućim aktivnostima, inicijativama i projektima unutar svake agencije. Sastanak za nacionalne koordinatore IMPULS projekta iskorišten je primarno za iscrpnu raspravu o prijedlozima za unaprjeđenje, usaglašavanje radnog plana za prvi kvartal 2016. godine te razgovor na mnoge druge tekuće teme koje se tiču implementacije po radnim paketima.

Također, ovom prilikom je predstavljen i novi menadžer projekta, imenovan od strane Lantmäterieta (švedska geodetska uprava), g. Lennart Johansson, koji je radeći za sektor međunarodne saradnje kao koordinator za korporativne usluge stekao veliko međunarodno iskustvo, a također je radio kao viši analitičar sistema, specijaliziran za razvoj računarskih informacionih sistema u Švedskoj i inostranstvu.

Sastanak nacionalnih koordinatora ujedno je poslužio i kao priprema za sastanak svih direktora agencija za katastar i kartografiju iz regiona zapadnog Balkana s direktorom Lantmäterieta, koji je planiran za 16. 12. 2015. godine u Malmeu, Švedska.

Domaćin ovog događaja je bila Državna geodetska uprava Republike Hrvatske, koja je implementacioni partner Lantmäterietu u ovom projektu. Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove ovom prilikom je predstavljao Denis Tabučić – koordinator projekta i zaposlenik Sektora za geoinformatiku.

Natrag