ODRŽAN SASTANAK NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK NACIONALNIH KOORDINATORA IMPULS PROJEKTA

01.02.2018 15:53

U periodu od 30. 1. do 1. 2. 2018. godine u Gävleu, Kraljevina Švedska, u sjedištu Lantmäterieta (geodetska uprava) održan je sastanak nacionalnih koordinatora IMPULS projekta. Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove tom je prilikom predstavljala gđa Slobodanka Ključanin – nacionalna koordinatorica IMPULS projekta za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Na početku sastanka nacionalni koordinatori su informirani da se implementacija IMPULS projekta produžava za godinu dana – do juna 2019. godine. Također je razmatran status projekta, od početka njegove implementacije (2014.) pa do danas. S obzirom na to da je implementacija projekta produžena, učesnici sastanka su radili na usaglašavanju aktivnosti za taj period. Sastanak za nacionalne koordinatore IMPULS projekta iskorišten je primarno za iscrpnu raspravu o prijedlozima za unaprjeđenje, usaglašavanje radnog plana u narednom periodu te razgovor o drugim temama koje se tiču daljnje implementacije projekta. Tom prilikom su također svi prisutni koordinatori kratkim prezentacijama upoznali svoje kolege iz regiona o tekućim aktivnostima, inicijativama i projektima unutar svake agencije.

Sastanak nacionalnih koordinatora ujedno je poslužio i kao priprema za sastanak svih direktora agencija za katastar i kartografiju iz regiona zapadnog Balkana s direktorom Lantmäterieta, koji je planiran za 12. 4. 2018. godine u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Natrag