Održan sastanak glede izrade softvera za katastar komunalnih uređaja - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan sastanak glede izrade softvera za katastar komunalnih uređaja

11.12.2019 15:05

Nakon provedene zajedničke javne nabavke Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo glede pružanja usluga „Izrada softvera za katastar komunalnih uređaja“ kao najpovoljniji ponuđač je izabran konzorcij Geometrika d.o.o. Grude i Gauss d.o.o. Tuzla.

Prvi sastanak radne grupe zadužene za praćenje realizacije projekta izrade softvera i pružaoca usluga je održan 10.12.2019 godine. Dogovoren je način komunikacije između predstavnika radne grupe i predstavnika pružaoca usluga, imenovane kontakt osobe i način periodičnog izvještavanja od strane pružaoca usluga a sve u skladu sa projektnim zadatkom.

Radna grupa je prezentovala projektni zadatak a analizirane su i sve faze projekta definirane projektnim zadatkom, minimalni opći, funkcionalni i nefunkcionalni zahtjevi koje softver za katastar komunalnih uređaja treba zadovoljiti.

Potpisanim Ugovorm je predviđena izrada, testiranje te implementacija softvera na četiri lokacije najkasnije do kraja novembra 2019. godine.

Natrag