ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

09.12.2020 14:03

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 9.12.2020. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gđa Bosiljka Predragović, direktor Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović i direktorica CILAP projekta gđa Andja Zimić.

Sastanak je održan sa ciljem sagledavanja trenutnih i planiranja budućih zajedničkih aktivnosti i projekata. Najvažnije je spomenuti Projekat registracije nekretnina koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske Banke. Projekat je u završnoj fazi a pokrenute su i aktivnosti dodatnog finansiranja i nastavka projektnih aktivnosti, a posebno aktivnosti usaglašavanja katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka odnosno uspostave katastra nekretnina u naredne dvije godine.

Gravimetrijska mjerenja i projekat nivelmana visoke tačnosti su u toku a izračun geoida je u zajedničkom interesu dvaju uprava. Direktori entitetskih geodetskih uprava su ovom prilikom razgovarali i o trenutnom statusu uspostave i održavanja adresnog registra, registra cijena nekretnina, digitalnog arhiva i drugih aktivnosti podržanih CILAP projektom sa direktoricom projekta, gđom Andjom Zimić.

Natrag