ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN SASTANAK DIREKTORA ENTITETSKIH UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

12.11.2021 13:44

U prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske je 12.11.2021. godine održan sastanak na kojem su učestvovali direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove gđa Bosiljka Predragović sa saradnicima i direktor Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne poslove gosp. Željko Obradović.

Sastanak je održan sa ciljem sagledavanja trenutnih i planiranja budućih zajedničkih aktivnosti i projekata. Najvažnije je spomenuti Projekat registracije nekretnina- dodatno finansiranje koji se finansira kreditnim sredstvima Svjetske Banke. Razgovaralo se i o drugim donatorskim projektima te o pripremi za sastanak sa predstavnicima Lantmäterietai SIDA-e koji će se održati 16. i 17.11.2021. u prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove tokom kojeg će se razmatrati nastavak donatorske potpore sektoru zemljišne administracije Bosne i Hercegovine.

Izraženo je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom s obje strane a dogovorene su i smjernice za implementaciju projekata i saradnju u narednom periodu.

Natrag