Održan radni sastanak na temu ”Uspostava Adresnog registra i prijava prebivališta građana” - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan radni sastanak na temu ”Uspostava Adresnog registra i prijava prebivališta građana”

28.03.2018 14:17

U organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (FGU), Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP), i CILAP projekta 27. marta 2018. godine u Tesliću je održan radni sastanak sa ciljem definisanja modaliteta saradnje i razmjene podataka Adresnog registra.

Sastanku su nazočili predstavnici Ministarstvaupraveilokalnesamouprave Republike Srpske (RS), Ministarstva unutrašnjih poslova RS, Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA), Republičkog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za statistiku, Saveza općina i gradova FBiH, Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove HNŽ/K, Općine Hadžići, Općine Tešanj i organizatora.

Teme sastanka su bile:

1. Predstavljanje aktivnosti i rezultata na uspostavi sistema Adresnog registra u FBiH i RS, 

2. Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH

3. Uočeni problemi u procedurama prilikom prijave prebivališta građana

4. Prijedlozi modaliteta suradnje u procesu prijave prebivališta

5. Mogućnosti razmjene podataka putem e-servisa

Dogovoreno je preduzimanje koraka na definisanju opsega i detalja sporazuma između FGU i IDDEEA, a nakon toga pristupi izradi odgovarajućih e-servisa.

Nakon toga odredit će se pilot jedinice lokalne samouprave u okviru kojih će biti testirani e -servisi, a čime će se omogućiti da građani na brz i jednostavan način završe sve poslove vezane za prijavu prebivališta na jednoj lokaciji.

Natrag