ODRŽAN OSNIVAČKI SASTANAK ŽENSKE MREŽE ZAPOSLENICA U FUZGIPP/RUGIPP - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN OSNIVAČKI SASTANAK ŽENSKE MREŽE ZAPOSLENICA U FUZGIPP/RUGIPP

21.06.2017 14:54

U okviru implementacije Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH i uz podršku švedskog donatorskog Projekta izgradnje kapaciteta i procedura u zemljišnoj administraciji BiH (CILAP) 19. juna 2017. godine u Mostaru je održan osnivački sastanak ženske mreže zaposlenica u FUZGIPP/RUGIPP.

Dnevni red osnivačkog sastanka bio je:

  • izbor radnog predsjedništva i zapisničarke,
  • usvajanje prijedloga dnevnog reda osnivačkog sastanka,
  • izbor koordinatorice i zamjenice koordinatorice ženske mreže,
  • usvajanje prijedloga vizije, misije i ciljeva ženske mreže,
  • usvajanje prijedloga plana rada za 2017. godinu.

U tekućoj 2017. godini cilj je promovirati osnivanje ženske mreže, sastaviti listu eksperata ženske mreže, a sve u svrhu jačanja kapaciteta ženske mreže.

Natrag