Održan koordinacioni sastanak u organizaciji Ambasade Švedske i Švedske međunarodne agencije za razvoj - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

Održan koordinacioni sastanak u organizaciji Ambasade Švedske i Švedske međunarodne agencije za razvoj

07.11.2018 13:10

Na poziv Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini te Švedske međunarodne agencije za razvoj, održan je koordinacioni sastanak za projektne aktivnosti koje su pod sredstvom različitih finansiranja provode u sektorima oporezivanja, zemljišne administracije i lokalne samouprave.

Sastanak je organizovan sa ciljem dijeljenja iskustava tokom provedbe ovih sektorskih projekata, te kako bi se u redovnim vremenskim intervalima vršila koordinacija aktivnosti koje mogu biti od zajedničkog interesa.

Sastanku su pored predstavnika domaćina- Ambasade Švedske, prisustvovali predstavnici Evropske komisije, te Američke, Švicarske, Holandske i Norveške ambasade.

Sastanku su ispred sektora zemljišne administracije prisustvovali direktorica Švedskog donatorskog projekta – CILAP gđa Andja Zimic, projekt menadžerica Norveškog donatorskog projekta gđa Marija Lodin, te koordinator pomenutih donatorskih projekata za Federaciju BiH gosp. Denis Tabučić. Ovom prilikom su predstavljene projektne aktivnosti i ostvareni rezultati, te je naglašena važnost osiguranja kontinuiteta i održivosti istih.

Natrag