ODRŽAN GEOSPATIAL WORLD FORUM 2022 - Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Novosti pregled

ODRŽAN GEOSPATIAL WORLD FORUM 2022

09.05.2022 14:00

U okviru Geospatial World Forum 2022. (GWF 2022) je održan predkonferencijski trening program na temu «Geoprostorna infrastruktura znanja i evolucija ekosustava subjekata» od 7. do 09.05.2022. godine u Amsterdamu, Holandija. Glavna GWF 2022 konferencija će se održati u periodu od 10. do 12.05. i obuhvata više tematskih cjelina: kartografija, upravljanje zemljištem, digitalni gradovi, analiza lokacija i poslovna inteligencija, integrisani Earth Observation i nova prostorna revolucija. Poznato je da geoprostorni ekosistem evoluira iz godine u godinu i obuhvata modeliranje digitalnog ekosistema i aplikacija za velik broj privrednih grana. Geoprostorni su podaci sveprisutni, a geoprostorni ekosistem vodi ka četvrtoj industrijskoj revoluciji (4IR) i sveopćem prihvaćanju geoprostornih podataka raznih korisnika.

Predstavnica Federalne uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove prof.dr. Slobodanka Ključanin učestvuje u radu foruma kako u predkonferencijskom programu tako i u konferencijskom, te će drugog dana GWF 2022 prezentovati aktivnosti reforme zemljišne administracije u Federaciji BiH.

Natrag